top of page

CZĘSTE PYTANIA

Co warto wiedzieć...

Będę mógł Ci lepiej pomóc jeśli przyniesiesz ze sobą wyniki następujących badań:

 • morfologia

 • jonogram

 • kreatynina

 • aminotransferazy (AspAT, AlAT)

 • glukoza na czczo

 • lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)

JAK WYGLĄDA WIZYTA?

Podczas wizyty dowiem się o Twojej przeszłości medycznej , następnie zostaniesz zbadany, dokonam analizy wyników badań i stosowanej terapii.
Podczas pierwszej wizyty wykonam ekg oraz echo serca.
Wizyty kontrolne będą polegać na ocenie wykonanych zaleceń, osiągniętych efektów terapii, ewentualnie wykonaniu kontrolnych badań.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

Na pierwszą wizytę najlepiej zabrać ze sobą:

 • dotychczasową dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych)

 • listę stosowanych aktualnie leków i ew. uczuleń

 • świeżo wykonane (do 10 dni) wyniki badań podstawowych

CZY MOŻNA PRZEDŁUŻAĆ E-RECEPTY BEZ WIZYTY?

CZĘSTE PYTANIA

Co warto wiedzieć...

Będę mógł Ci lepiej pomóc jeśli przyniesiesz ze sobą wyniki następujących badań:

 • morfologia

 • jonogram

 • kreatynina

 • aminotransferazy (AspAT, AlAT)

 • glukoza na czczo

 • lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)

JAK WYGLĄDA WIZYTA?

Podczas wizyty dowiem się o Twojej przeszłości medycznej , następnie zostaniesz zbadany, dokonam analizy wyników badań i stosowanej terapii.
Podczas pierwszej wizyty wykonam ekg oraz echo serca.
Wizyty kontrolne będą polegać na ocenie wykonanych zaleceń, osiągniętych efektów terapii, ewentualnie wykonaniu kontrolnych badań.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

Na pierwszą wizytę najlepiej zabrać ze sobą:

 • dotychczasową dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych)

 • listę stosowanych aktualnie leków i ew. uczuleń

 • świeżo wykonane (do 10 dni) wyniki badań podstawowych

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TESTU WYSIŁKOWEGO NA BIEŻNI RUCHOMEJ (EPW)?

 • Przygotuj dokumentację medyczną dokumentującą wskazania do badania– wyniki badań krwi (przynajmniej :morfologia, jonogram, TSH) ,  konsultację kardiologiczną z wynikiem badania echokardiograficznego, ew. karty wypisowe ze szpitala

 • Ubierz się stosownie do wykonania wysiłku – wygodne buty, lekka, przewiewna odzież

 • U mężczyzn z obfitym owłosieniem torsu , konieczne jest wygolenie zarostu celem zapewnienia stałego kontaktu ze skórą i prawidłowego odczytu sygnału elektrycznego dla rejestratora.

 • Optymalnie bądź na czczo! Dopuszczalny jest lekki posiłek powyżej 2 godzin przed badaniem

 • Stosowane leki przyjmuj normalnie – chyba , że lekarz kierujący zalecił inaczej

Więcej informacji->link do informacji

CZY MOŻNA PRZEDŁUŻAĆ E-RECEPTY BEZ WIZYTY?

Istnieje możliwość przedłużania e-recept dla pacjentów pod stałą opieką.

Szczegółowe zasady na stronie -> link do strony

bottom of page